ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟΝ κ.ΣΟΝΟΥΣ ΗΡΑΚΛΗ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ στον κ. ΣΟΝΟΥΣ ΗΡΑΚΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ.

https://youtu.be/wGaOOicSDL8