ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2019 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ