Ημέρα Μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, πρόσκληση 2022