Η Εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας του Α' Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια

Η Εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας, η οποία βρίσκεται στον Καθεδρικό  Ναό Αποστόλου Παύλου της Κορίνθου.

Η ιστορία της προσωπικής αυτής εικόνας του κυβερνήτη της Ελλάδος είναι η εξής: Όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας έφυγε από την Ρωσική Αυτοκρατορία, για να έρθει και να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης, η βασιλομήτωρ του τσάρου της Ρωσίας Αναστασία, αντί για οποιοδήποτε άλλο δώρο του έδωσε αυτή την εικόνα της Παναγίας της «Γλυκοφιλούσας». Εκείνος την πήρε και την έβαλε στο γραφείο του και στο δωμάτιό του. Δίνοντας τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, κάθισε και έγραψε στο πίσω μέρος της εικόνας το παρακάτω ιδιόχειρο ικετευτικό επίγραμμα: «Γλυκοφιλούσα Μαριάμ τον Υιόν σου αίτησαι υπέρ εμού του δούλου σου Ιωάννου, βραβεύσαι, μετά σοφίας κυβερνάν τον ευσεβή λαόν σου και βασιλείας με Αυτού τυχείν δι’ έλεός Του. 1829».  Ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε ένα, Κορίνθιο αξιωματικό, υπασπιστή, ο οποίος πήρε την εικόνα αυτή μετά την δολοφονία του Κυβερνήτη στο Ναύπλιο (27-9-1831) και την δώρησε αργότερα στον Ι. Ναό του Απ. Παύλου Κορίνθου. Η Ιερά Εικόνα είχε μεταφερθεί στο Εκκλησιαστικό Μουσείο για φύλαξη και είχε τοποθετηθεί σε ειδική θέση. Πρόκειται περί μίας λαϊκότροπης εικόνας της Παναγίας, τύπος της Γλυκοφιλούσας, η οποία στην όπισθεν πλευρά φέρει ιδιόγραφο ικευτευτικό επίγραμμα του Ιωάννη Καποδίστρια: «Γλυκοφιλούσα Μαριάμ τον Υιόν σου αίτησαι υπέρ εμού του δούλου σου Ιωάννου, βραβεύσαι, μετά σοφίας κυβερνάν τον ευσεβή λαόν σου και βασιλείας με Αυτού τυχείν δι’ έλεός Του. 1829».