ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟΝ κ.ΜΑΣΚΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ στον κ. ΜΑΣΚΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΗΡΑΚΛΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ  ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.