ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2020 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ