ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κύριο

Σύλλογος ποντίων Ν. Κορινθίας ιδρύθηκε το 1984. 

Σκοπός του Συλλόγου είναι η διάσωση, η μελέτη και η διατήρηση του λαογραφικού πλούτου και των παραδόσεων των Ελλήνων του Ευξείνου Πόντου, καθώς και η μετάδοση τους στις νεότερες γενιές των Ελλήνων του Πόντου και των Ελλήνων γενικότερα.

       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΡΑ
  • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  • ΤΑΜΕΙΑΣ ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΜΑΣΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ – ΙΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ